Szabályismeret fontossága

Az ultimate mérkőzéseken nincsenek bírok, és a szabályok betartásáért, a tiszta játékért és a vitás helyzetek kezeléséért maguk a játékosok felelősek. Épp ezért fontosnak tartjuk, hogy a sportolóink ne csak ismerjék a szabályokat, hanem azokat alkalmazni is tudják. A sportággal való ismerkedés szakaszában ez nem könnyű feladat, de a csapatvezetők és a tapasztaltabb játékostársak igyekeznek ebben segítséget nyújtani a kezdőinknek. Az első néhány hónap után már reális elvárás, hogy a sportolóink legalább alap szinten tisztában legyenek a játék közben leggyakrabban előforduló, szabályismeretet igénylő helyzetekkel. Például a honnan kell folytatni a játékot, ha a korong elhagyja a pályát, vagy pontszerzés történt-e, ha az elkapó a zónavonalra érkezik. Az egyéni fejlődés következő szakaszában az is lényegessé válik, hogy a sportolók magabiztosak legyenek a szabálytalanságok behívásában, a ritkábban előforduló helyzetekre vonatkozó szabályok ismeretében, és a viták kezelésében.

Szabálykönyv

Az aktuális szabálykönyvet a hazai szövetség megbízásából a DEAC FreeBees játékosai készítették el. A szabálykönyv angol-magyar tükörfordítás formájában elérhető az alábbi linken.

angol szabálykönyv angol szabálykönyv angol-magyar szabálykönyv angol-magyar szabálykönyv

Rendszeres vizsgázás

A sportolóinktól elvárjuk, hogy évente egyszer szabályismereti vizsgát tegyenek a WFDF által erre a célra létrehozott online felületen. A csapathoz újonnan csatlakozó játékosoknak hat hónap után kell alapszintű vizsgát tenni, a tapasztaltabb csapattagoknak pedig évente, legkésőbb a hazai bajnokság indulása előtt kell letennie az emelt szintű vizsgát. Aki először vizsgázik ebben a formában, annak elegendő letenni az alap vizsgát.

WFDF ID

A szabályismereti vizsgázáshoz minden játékosnak rendelkeznie kell egy WFDF ID-nak nevezett azonosító számmal. Aki korábbi években már vizsgázott, annak már van ilyen azonosítója, a többieknek pedig az alábbiak szerint kell létrehoznia.

– A https://rules.wfdf.org/login oldalon be is tudtok lépni a profilotokba, és a „my account” gombra kattintva elő tudjátok hívni a userID-t. Ha nem tudjátok a bejelentkezéshez szükséges username vagy password adatot, akkor a login oldalon a „forgot your username” és/vagy a „forgot your password” linkre kattintva tudtok újat kérni. (Korábban előfordult az, hogy aki emlékeztetőt kért, annak a levelező rendszerének a spam fiókjában landolt a levél, szóval ha nem jön néhány percen belül emlékeztető, akkor ott keressétek.)

– Akinek nincs még ilyen ID-ja, kérjük, kattintson a https://rules.wfdf.org/signup linkre, és hozza létre a profilt. A létrehozáshoz a neveteket és az e-mail címeteket kell megadni, a többi adat nem kötelező. Regisztráció után a „my account” gombra kattintva elő tudjátok hívni a userID-tokat.

Teszt

A vizsgát a WFDF rules accreditation rendszerében lehet letenni. Miután a https://rules.wfdf.org/login oldalon beléptek, az „accreditation” menüpontra kell kattintani, erre feljön egy oldal, amely két szabályismereti tesztet kínál fel, a standard és az advanced verziót. Akik kevesebb, mint hat hónapja csatlakoztak a csapathoz, azoknak a standard vizsgát (10 kérdés) kell eltennie, mindenki mástól az advanced szintet (50 kérdés) várjuk el. Szánjatok rá legalább másfél órát. A tesztet akárhányszor el lehet kezdeni, és közben lehet használni segédanyagot.

Oklevél

A sikeres vizsgázást követően a rendszer automatikusan létrehoz egy oklevelet (certificate), amelyet a „my results” menüpontban tudtok letölteni.

The importance of knowing the rules

The ultimate frisbee matches do not have referees therefore the players themselves are responsible for respecting the rules, fair play and handling disputes during play. For these reasons we find it important that our players not only know but able to apply the rules. It is not an easy task for new players, but the team leaders and more experienced players try to help our newcomers. After the first few months, it is a realistic expectation that our players have at least a basic understanding of the most common situations that occur during the game and require knowledge of the rules. For example, what happens when the disc leaves the playing field, or is it a point if the disc is caught by a player on the zone line. In the next stage of individual development, it also becomes essential that the players become confident in calling in violations, knowing the rules for less common situations and handling disputes.

Rule book

The current rule book was translated by players of DEAC FreeBees, commissioned by the national federation. The rule book with Hungarian-English versions together is available via the link below.

rule book in English rule book in English rule book in Hungarian rule book in Hungarian

Regular testing

We expect our players to take an exam once a year on the online platform created by WFDF for this purpose. New players in the team should do the basic level exam after 6 months, more experienced players should do the advanced level once a year before the start of the national championship at the latest. If you take the exam fot the first time, you are allowed to do the basic level.

WFDF ID

Every player must have a WFDF ID for the exam. Players having taken the exam before should already have an ID while others must create one the following way.

– You can log in at the https://rules.wfdf.org/login site and click on the “my accounts” button and that will show your user ID. If you don’t know your username or password for logging in, then you can request a new one by clicking at the “forgot username” and/or “forgot password” button. (It occurred before that the requested new name/password got delivered in the spam folder so if no mail is received it in a few minutes the spam folder should also be checked.)

– People who don’t yet have a user ID click on this link https://rules.wfdf.org/signup and create a profile. To create a profile, you have to enter your name and e-mail address, no other data is necessary. You can get your user ID by clicking on the “my account” button, after registration.

Test

The exam can be taken through the WFDF rules accreditation system. After you logged in on the https://rules.wfdf.org/login site, click on the accreditation button another site will come up which will offer two rule knowledge tests the standard and the advanced one. Those who joined the team less than 6 months ago have to do the standard one (10 questions), all the others have to do the advanced level (50 questions). You should take at least an hour and a half to complete it. The test can be started as many times as you need, and you can use the supporting materials (rule book).

Certificate

After a successful examination the system will automatically create a certificate which can be downloaded from under the “my results” menu item.