Célunk

Egyesületünk alapszabályában az alábbi célkitűzések jelennek meg:

  • a repülőkorong sport népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása,
  • a korongsportok és művelőinek érdekvédelme, képviselete, valamint
  • a sportág szakmai színvonalának emelése, fejlesztése.

E célok eléréséhez vezető utat az egyesületünk által képviselt alapértékek jelölik ki. Ezek az értékek meghatározzák szervezetünk küldetéstudatát és vízióját is egyben.

Alapvető értékeink

Szemléletmódunkat leginkább az alábbi alapértékek határozzák meg:

  • elfogadás: Fontosnak tekintjük a gyengébbek felhozását, a lehetőségteremtést.
  • összetartás: Hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre. Törekszünk rá, hogy edzéseken túl és a versenyen kívül is olyan baráti közösséget alakítsunk ki, melyben a tagok számíthatnak egymásra.
  • több, mint sport: E sportágon keresztül olyan területeken is fejlődhetünk, amelyek nem csak a sportban, hanem az élet egyéb területein is hasznosíthatunk.
  • hobbi és versenysport egyensúlya: A versenyszerűen és a hobbi jelleggel sportolók számára is igyekszünk teret engedni. Nem élsportolóként, hanem sportemberként tekintünk magunkra.
  • sportszerűség: Spirit of the Game

Küldetésünk

Küldetésünknek tekintjük, hogy tagjaink számára biztosítsunk fejlődést ösztönző közeget a szabadidő eltöltésére és a jó közösségi élmény megélésre. E közben teremtsünk lehetőséget arra, hogy tagjaink sikerélményeket érhessenek el a versenyzésben, a szervezésben és a sporthoz kapcsolódó egyéb területeken. Az egyesület egyéb érintettjeinek figyelmét hívjuk fel a Spirit of the Game szemléletmódra, a sportszerűség és az elfogadás fontosságára, illetve a vitarendezés és konfliktuskezelés hatékony formáira. Ezáltal járuljunk hozzá a helyi közösség fejlődéséhez a sport, az oktatás és a kultúra területein.

Víziónk

Arra törekeszünk, hogy egyesületünk csapatai a távolabbi jövőben is győzelmi esélyekkel vegyenek részt az országos bajnokságon. Igyekszünk több divízióban (például junior és női) is versenyzési lehetőséget teremteni a tagjaink számára. Jövőképünk része továbbá az, hogy az egyesület kimagasló nemzetközi eredményekkel is rendelkező klubbá és elismert utánpótlásközponttá váljon a régióban, továbbá aktívan működjön együtt a helyi oktatási intézményekkel és sportszervezetekkel.